eizens leimans
eizens@leimans.lv
+371 26161316
MEISTARKLASES UZŅĒMUMIEM
"THINKING INTO RESULTS"
Kas ir viesnīca bez darbiniekiem? Dzīvošanai aprīkota ēka. Kas ir apdrošināšanas aģentūra bez darbiniekiem? Dokumentu arhīvs. Kas ir ražotne bez darbiniekiem? Iekārtu un izejvielu kopums. Šādus piemērus varētu saukt vēl daudz un, protams, ka arī šiem pamatlīdzekļiem ir vērtība. Tomēr katra uzņēmuma galvenā vērtība ir cilvēki, tās darbinieki. Kolektīvs, kas liek iekārtām strādāt un klientiem smaidīt. Tie ir cilvēki, kas rada vērtību uzņēmumam, tā īpašniekiem un sabiedrībai kopumā.

Tāpēc ikvienam uzņēmuma īpašniekam un vadītājam ir svarīgi, lai tā komanda būtu efektīva un veiksmīga, jo no tā ir atkarīgs arī tas, cik efektīvs un veiksmīgs būs pats uzņēmums. Visos, pat ļoti automatizētos uzņēmumos, kuros visu tehnisko darbu izdara roboti, svarīgākais faktors vienmēr paliks darbinieks – cilvēks, kurš spēj domāt, analizēt, izprast dažādo situāciju emocionālo, ētisko kontekstu, izdarīt secinājumus un pieņemt lēmumus. Šīs ir kvalitātes, kuru nozīme nākotnē arvien pieaugs, bet to izkopšanai ir jāpievērš īpaša nozīme jau šodien un to var izdarīt tikai un vienīgi, apgūstot atbilstošas zināšanas par cilvēka domāšanu, uzvedību un paradumiem. 

Meistarklasēs Thinking Into Results, katrs dalībnieks saņem specifiskas un praktiskas zināšanas par fokusētu panākumu domāšanas veidu. Tas veido izpratni kā efektīvi izmantot sava prāta augstākās spējas, efektīvi domāt, pieņemt lēmumus, mainīt savu uzvedību, savstarpēji sadarboties un atbalstīt vienam otru, kā komanda radot lielāku vērtību jūsu uzņēmumam. Meistarklašu satura pamatā ir transformējošā mācību sistēmā Thinking Into Results ietvertās zināšanas par cilvēka prāta darbību, pārliecībām, uzvedību, paradumiem un to maiņu.
  • katrā meistarklases modulī ietilpst nodarbības, praktiskie uzdevumi, jautājumu/atbilžu sesija un papildus materiāli;
  • ​ viens meistarklases modulis aizņem 3,5 h laika, ieskaitot 2 pārtraukumus;
  • ​ ieteicams apgūt visas 4 Meistarklases pēc kārtas, bet jūs varat arī izvēlēties apgūt vienu vai vairākus meistarklases moduļus atsevišķi;
  • ​meistarklases var pasniegt angļu, latviešu vai krievu valodā;
  • ​pēc Jūsu lūguma Eižens sagatavos Jūsu uzņēmuma specifiskajām vajadzībām pielāgotu meistarklases programmu;
  • ​jūsu uzņēmuma līderi un darbinieki var turpināt panākumu domāšanas izglītību individuāli vai kā komanda, apgūstot 24 vai 48 nedēļu transformējošu apmācību programmu Thinking Into Results, kas nodrošinās to, ka panākumu domāšanas veids kļūs par katra indivīda domāšanas un rīcības sastāvdaļu, palīdzot kā indivīdiem, tā komandai rīkoties apzinātāk un efektīvāk.
  • ​Rezultāts - jūsu uzņēmuma vērtības pieaugums.
  • ​Vairāk informācijas par meistarklasēm varat iegūt, rakstot meistarklases@leimans.lv vai zvanot +37126161316.
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
meistarklases@leimans.lv
+371 26161316
 MODULIS 1
PĀRVEIDOJIET ZINĀŠANAS DARBĪBĀ
- skaidro, kā uzstādīt un sasniegt mērķus, kas veicina kvantu lēcienus, kā arī māca komandas mērķu izvirzīšanas un sasniegšanas procesu. Darbinieki ir motivēti un saskata sevi kā daļu no kaut kā lielāka;

- bieži vien, neraugoties uz kvalitatīvu izglītību un zināšanām, darbiniekiem neuzlabojas rezultāti, jo viņu paradigmas neļauj viņiem rīkoties atbilstoši šīm zināšanām. Meistarklases palīdz darbiniekiem iemācīties īstenot to, ko viņi jau zina, un izprast kā mainīt savu uzvedību, lai pārvarētu plaisu starp to, ko viņi zina, un to, ko viņi faktiski dara;

- darbinieki mācās, kā pārvērst neproduktīvos ieradumus ražīgos ieradumos un kā kļūt efektīvākiem un produktīvākiem savā darbā gan individuāli, gan arī kā komandai.


 MODULIS 2
PANĀKUMU ATSLĒGA
- māca, kā darbojas prāts. Darbinieki rūpīgi aplūko savas ikdienas ierastās darbības, lai redzētu, kur viņi var kļūt produktīvāki. Rezultātā komandas sniegums tiek uzlabots, palielinot katra indivīda produktivitāti;

- māca cilvēkiem domāt un analizēt savu domāšanu. Palīdz viņiem saprast, ka pagātnes rezultāti ir pagātnes domāšanas atspoguļojums un, lai mainītu savus rezultātus, ir jāmaina sava domāšana. Palīdz komandām izstrādāt radošus un inovatīvus problēmu risinājumus;

- darbinieki sapratīs, ka, lai būtu produktīvāki, viņiem jāmaina savs paštēls. Māca kā komandai mazāk koncentrēties uz to ko dara konkurenti un vairāk uz to, ko paši spēj sasniegt kā komanda. Pārveidot iekšējo komandas konkurenci sadarbībā un harmoniskā darbā. MODULIS 3
KĀ PĀRVARĒT ŠĶĒRŠĻUS
- tad kad darbinieki pārvar personiskās bailes, tie var izveidot efektīvas komandas un palīdzēt citiem komandas biedriem pārvarēt savas bailes, lai visi komandas biedri būtu produktīvāki un tālredzīgāki, kā arī spētu izdomāt radošus risinājumus problēmām.

- darbinieki mācās saskatīt saikni starp savām pārliecībām un rīcību. Tādējādi, kad darbinieki maina savas neproduktīvās darbības uz produktīvām, to rezultāti var tikt saskaņoti ar uzņēmuma misijai un mērķiem. Darbinieki rada rezultātus, kurus viņi spēj radīt kopā;

- sniedz ļoti pilnīgu attieksmes definīciju un paskaidro, kā to mainīt. Rezultāts ir fokusētas komandas, kuru domas, pārliecības un rīcības ir saskaņotas tā, lai tās būtu produktīvākas un efektīvākas. Viņi iemācās veidu, kā veidot pozitīvu attieksmi neatkarīgi no situācijas.
 MODULIS 4
KVANTU LĒCIENU PAMATI
-  palīdz darbiniekiem attīstīt līdera īpašības, veidojot arī izpratni par to kā būt arī labiem sekotājiem. Uzsver pozitīvas vides izveidi, kurā darbinieki tiek novērtēti par darbu, ko viņi dara. Tas sniedz iespēju komandas dalībniekiem iesaistīties vadošās lomās, kas stiprina komandu kopumā.

- uzsver došanu, negaidot neko pretim (Givers gain princips). Veicina augstus izpildes standartus visos izņēmuma līmeņos – vadītāji un darbinieki tiek iedrošināti darīt vairāk un dot vairāk, nekā no viņiem gaidīts. Tādējādi komandas meklēs veidus, kā palīdzēt klientiem, partneriem un citiem komandas biedriem justies novērtētiem un saprastiem.

- atklāj soļus kvantu lēcienu veidošanai, kas noved pie straujiem rezultātu uzlabojumiem. Darbiniekiem tiek parādīts veids, kā saglabāt panākumus, lai viņi turpinātu kļūt arvien labāki un labāki savā darbā. Viņi iemācīsies, kā saglabāt fokusu un koncentrēties, vienlaicīgi sasniedzot vēl nebijušu, izmērāmus rezultātu uzlabojumus.

vispārējais ieguvums

Pēc meistarklašu Thinking Into Results ar Eiženu Leimanu pabeigšanas, jūsu uzņēmuma vadītāji un darbinieki būs gatavi pielietot būtiskākās praktiskās zināšanas, principus un metodoloģiju, kā radīt kultūru, kas veicina darbinieku izaugsmi pozitīvā vidē, kurā viņi jūtas atbalstīti un novērtēti kā galvenā organizācijas vērtība, neatkarīgi no tā, kādu amatu viņi ieņem. Tas palīdzēs jūsu organizācijai radīt vēlamos rezultātus, nekonkurējot ar citiem uzņēmumiem jūsu nozarē.

Aicinu vērst uzņēmumu īpašnieku un vadītāju uzmanību uz to, ka meistarklašu Thinking Into Results lietderība konkrētam uzņēmumam ir atkarīga arī no dažādiem individuāliem faktoriem. Tāpēc aicinu sazināties personīgi, rakstot meistarklases@leimans.lv vai zvanot +371 26161316, lai vienotos par bezmaksas iepazīšanās sesiju, kurā mēs izrunāsim kā meistarklases Thinking Into Results var palīdzēt Tavam uzņēmumam un Tu varēsi pieņemt kvalitatīvu lēmumu par meistarklašu izmantošanas lietderību savam uzņēmumam.

cenas*

1 MODULIS
2 MODUĻI
3 MODUĻI
4 MODUĻI
EUR 800
EUR 1500
EUR 2200
EUR 2900
Individuāli pielāgotu meistarklašu gadījumā - cena pēc vienošanās.

* Cenas norādītas bez PVN
/ dancing in the
SWAMP /
mysterious swamp in morning mist. beautiful AND scary.
cranes screaming...
AND DANCING.
acrylic  on canvas
60 x 80 x 4 cm
EUR 200 *
* without frame
#20
/ in the DEPTH /
Dive into your own depth . It's a miracle that's living there.
acrylic  on canvas
65 x 90 x 1 cm
EUR 120 *
* without frame
#7

informācija saziņai

PRIECĀŠOS ATBILDĒT UZ VISIEM TAVIEM JAUTĀJUMIEM
eizens@leimans.lv
+371 26161316
contact me
IF YOU ARE INTERESTED IN MY ARTWORK
infommartworks@gmail.com

+371 28300688
Powered By ClickFunnels.com